MEDIÁLNÍ NÁKUP

Foto: ISTOCK

Česká

reklama sílí

Výdaje na marketingovou

komunikaci u nás stabilně rostou.

Nárůst je patrný hlavně u televizní

reklamy, která svádí pomyslný boj

o přízeň s onlinem.

06

Text MARIE TRUBET