Zdroj: AMECORG.COM

PUBLIC RELATIONS

PR v 21. století

Lepší měření je pro přežití

PR oboru klíčové. Metriky

musí nutně korespondovat

se strategií firmy, říká Alena

Zachová z Newton Media

Hodnotový rámec, který

vy