MARKETING

Accenture končí

s audity médií

Poradenské a konzultační firmy

si v honbě za růstem ukrajují

z reklamního trhu rok od roku

větší kus. Snaha o širokou

nabídku služeb je však vede

i ke střetům zájmů.

Text PAVEL HEJ