REKLAMA

Stříbrných 25 let Zlaté pecky

Čtvrtstoletí oslavila soutěž Zlatá pecka, která

i letos ocenila nejkreativnější reklamní počiny

v uplynulém roce

Text MARIE TRUBETSKÁ

22

Foto: AČRA MK

První adman české reklamy a čestný p�