REKLAMA

Málo sledovaní, ale vyprodaní

Nejslavnější filmové ceny Oscar zažily nejnižší

sledovanost od roku 1974

Text JAN KLIKA

Týden po americkém sportov­

ním svátku Super Bowl zažily

Spojené státy – a s nimi i celý

svět – da