Magnesia, která je tradičně spjata

s Českým lvem, si k osmnáctému

výročí partnerství nadělila změ­

nu v komunikaci. Letos se proti

předchozím ročníkům méně

soustředí na slavnostní ceremoni­

ál a větší důraz klade na samot­

nou značku. Těžištěm kampaně

jsou tři televizní spoty a digitální

videoobsah.

Ústřední postavy televizní

kampaně ztvárnili čtyři držitelé

Českého lva: Jana Plodková,

Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl

ní variantou kolového nápoje.

Nový produkt bude k dostání

v běžné síti prodejen, a to ve dvou

verzích: plechovkách (o obje­

mu 500 ml) nebo PET lahvích

(400 ml). Oficiální uvedení

produktu a kampaň odstartuje za

dva týdny.

Mobile World Con‑

gress, světový veletrh

věnovaný mobilní komunikaci,

se letos konat nebude. Organizá­

toři se k tomuto kroku rozhodli

poté, co více než dvacet zástup­

ců firem odřeklo svou účast na

kongresu kvůli obavám z šíření

koronaviru.

a Karel Roden. „Herci a herečky

ve spotech představují nadosob­

ní identitu Českého lva, propůj­

čují mu tvář. Přes střih a promě­

nu pak přechází jeden herec či

herečka v druhého. Magnesia jim

pomáhá v řešení různých situací,

kterým čelí,“ říká Martin Karas,

senior brand manažer Magnesie.

Televizní spoty bude značka

využívat ke komunikaci nejen

v období slavnostního vyhlášení

Českého lva (tedy kolem 24. úno­

ra). „V první vlně kampaně,

kterou nasadíme dva týdny před

Český lvem, představíme mimo

jiné spot, v němž se herci chystají

na slavnostní ceremoniál. Celý

koncept je ale vymyšlený tak,

aby kampaň fungovala i v další

Avon

spustil v návaznosti na

uvedení parfému Her story novou

kampaň. Vyzývá v ní ženy, aby

se vyfotily s napsaným slovem,

které je nejlépe vystihuje a pří­

spěvek sdílely s #AVONherstory

na Facebooku nebo Instagramu

společnosti. Součástí kampaně

jsou také spoty na YouTube.

New Age Adverti‑

sing, společnost, která pro síť

kin Cinema City zajišťuje kinore­

klamu, inzerentům představila

nový nosič: 3D hologram. Jako

první ho využila značka adidas

ve spojitosti s kampaní Superstar.

60vteřinový spot je k vidění

vlně,“ vysvětluje Martin Karas.

Součástí nové kampaně je i série

spotů určených čistě pro online

prostředí.“ Ve variantě pro

digitál zase rozehráváme drobné

etudy s kameramanem a reži­

sérem, které z náročné situace,

jako je například nenadálá křeč,

zachrání herci a herčky s pomo­

cí Magnesie, čímž dotahujeme

benefitové sdělení kampaně,“

vysvětluje Karas. Za kreativním

konceptem televizních spotů

stojí marketingový tým značky

Magnesia a kreativní agentura

MilanoPraha. Produkci zajistila

společnost ArmadaFilms, režie

se ujal Roman Valent. Digitál­

ní části se zhostila agentura

Zaraguza.

v pražských multiplexech

Slovanský dům, Letňany a Nový

Smíchov.

Verizon Media, techno­

logická a mediální divize Verizon

Communications, se spojila se

společností VIOOH, která spo­

lupracuje s provozovatelem sítě

venkovních nosičů JCDeacaux. Ta

nově představí digitální billboardy

a další interaktivní nosiče. Jejich

počet firma zatím nepotvrdila, jen

ve Velké Británii ale rozšíří počet

impresí za hodinu o 25 milionů.

ZPRÁVY

Americký výrobce letadel Boeing

se nadále potýká s nebývalou kri­

zí. Tu způsobily pády letadel mo­

delu 737 MAX, při nichž zahynulo

346 lidí. Nezvládnutá komunika­

ce a propad důvěry ve společnost

vedly mimo jiné k odchodu šéfa

firmy Dennise Muilenburga.

Trable však zdaleka nekončí.

Jednou z mála pozitivních zpráv

v loňském roce bylo, že Boeing

provedl test své nové rakety Star­

liner, která má vozit astronauty

k Mezinárodní vesmírné stanici.

Mise nebyla zdařilá, protože

vlivem chyby se raketu nepoda­

řilo dostat na správnou oběžnou

dráhu a k ISS nedorazila. Ame­

rická NASA však odhalila další

softwarovou chybu, která mohla

zapříčinit „katastrofické selhání“.

Není proto jisté, zda bude Boeing

muset provést další test bez

posádky a mluví se o tom, zda

si nezaslouží větší „screening“

také interní schvalovací procesy

v Boeingu. To by mohlo firmu,

jejíž krizová komunikace nebyla

v této záležitosti nijak dokonalá,

poslat ještě do větších problé­

mů. Na trhu, kde jsou dva zcela

dominantní hráči, jako je tomu

v případě Airbusu a Boeingu,

znamená ztráta důvěry v jednoho

zisk a příležitost pro druhého.

A zatímco Boeing vlivem krize

nedostal letos v lednu poprvé od

roku 1962 ani jednu objednávku

na letadla, objednávky Airbusu

rostou, v lednu jich bylo nejvíce

za posledních 15 let (274).

evropskými zeměmi. Soustředí se

na mezilidské porozumění, čímž

se vrací ke „komunikačním koře­

nům“ značky. Ve spotu, který vy­

tvořila britská agentura Wieden &

Kennedy London, vystupuje v roli

„řešitelky konfliktů“ herečka

Natasha Lyonn s jasným sděle­

ním: společnost se změní jedině

v případě, že lidé převezmou

zodpovědnost za své činy. Coca­

‑Cola kampaň představí také na

velkých sportovních událostech

jako je Premier League nebo

UEFA.

Coca­‑Cola startuje novou

kampaň, která proběhne napříč

05

Nová kampaň

Magnesie

Trable Boeingu

pokračují

Foto: MAGNESIA

ani využívat animovaných postav

pro děti mladší 12 let. Rozhodnutí

souvisí s problémem dětské obe­

zity. V budoucnu se chce Unilever

zaměřit na komunikaci pro děti

zdravějších produktů a pomoci

rodičům i učitelům v tom, aby si

děti k jídlu volily častěji vhod­

nější alternativy. Podle kritiků

totiž stojí za růstem obezity dětí

hlavně balené jídlo s přemírou

cukru. „V rámci zásad budeme

přísně kontrolovat umístění

a obsah našich reklam. Algida je

první značkou naší společnosti,

která tento nový přístup uvede

v život napříč portfoliem zmrzlin

pro děti, a to s příslibem ‚zodpo­

vědně vyrobeno pro děti‘. Lhůta

pro splnění těchto nových zásad

je pro nás konec tohoto roku.

Shodně je tomu také pro český

a slovenský trh,“ uvedla Magda­

lena Leimerová, sustainability

& communications lead CRSR ve

společnosti Unilever.