Ach ty tajné

kontakty…

EDITORIAL

TÉMA

T

EFEKT GRETA A ZNAČKY

Zákazníci se častěji zajímají

o ekologická témata, což se odráží

také v „zelenější“ komunikaci firem

Kolik stálo třicet vteřin na letošních

Cenách Akademie?A které spoty letos

slavné značky nasadily?

DUO PÁNŮ OD MCCANNŮ

Harjot Singh a Rodney Collins mluví

o tom, jaký přístup si dnes zákazníci

zaslouží a co to pro firmy znamená

MARKETING

str. 6–7

ACCENTURE KONČÍ S AUDITY

Firma se v reakci na kritiku z trhu

ohledně střetu zájmů rozhodla

uzavřít divizi, která audituje média

MARKETING

str. 16–17

25. ROČNÍK ZLATÉ PECKY

Cenu Best of the Best za přínos

reklamě si přímo na podiu převzal

i moderátor večera Jakub Kohák

REKLAMA

str. 18 –19

str. 24

VÝROČÍ

Týdeník Marketing & Media oslavil

velkolepě dvacáté výročí. První číslo

vyšlo v únoru 2000

Pavel Hejkrlík

redaktor

Číslo týdne

str. 22

20 LET MAM NA TRHU

případech je obvykle zbytečné

pokračovat a tak jde novinář

prostě zkusit další firmu. Není ani

málo společností, které mají na

webu kontakty na lidi, co u nich

už dávno nepracují. Pro firmy je

to podle mě škoda, samy se při­

pravují o jednoduchou možnost

bez nějakých PR tlaků objevit se

ve zpravodajství.

Když jsem pracoval v České

televizi a připravoval ekonomic­

ké reportáže do Událostí, měl

jsem rekord 26 telefonátů, než

jsem se dostal k někomu, kdo

by promluvil na kameru v nijak

kontroverzní reportáži o tom, že

průmyslu se daří. Milion diváků

u obrazovek jim asi nestačí.

O to „vtipnější” pak je, když

stejná firma třeba po půl roce

začne prostřednictvím píáristů

bombardovat mailovou schránku

s nabídkou rozhovoru s generál­

ním ředitelem, článkem o tom, že

úspěšně expandovali, slaví 15 let

existence na trhu a podobně.

Ruku v ruce s tím samozřejmě

řeší sociální sítě, kde si platí

za lepší umístění příspěvků ve

snaze o viditelnost a širší zásah.

Všechno je to stojí mnohem více

času a peněz, než kdyby si dali do

pořádku relevantní kontakty.

34 mld.

korun dosáhly v loňském roce výdaje na online reklamu. Oproti

výsledkům za rok 2018 šlo o dvacetiprocentní nárůst. Letos se

očekává další růst na přibližně 38 miliard korun.

03

REKLAMA NA OSCARECH

REKLAMA

str. 8 –13

Není týden, abych se jako novinář

nepozastavil nad tím, jak řada

(i velkých a zavedených firem)

řeší svoji mediální dostupnost.

Chápu, že u velkých korporací

nenajdu na internetu mobil na

generálního ředitele nebo členy

představenstva. Co mě však

zaráží, je fakt, že i v dnešní době

mnoho firem preferuje jako kon­

takt pouze pevnou linku či obec­

ný email. Že mají třeba některé

podniky u oficiálních tiskových

mluvčích uvedenu pouze pevnou

linku, je podle mě komunikační

faul. Když už zaměstnávám tis­

kového mluvčího, tak by měl být

přece dostupný co nejsnáze a ne,

aby člověk musel pětkrát během

dne volat na pevnou a modlit se,

aby daný člověk zrovna seděl za

stolem.

Novinářská práce klade velké

nároky i na rychlost zpracování

tématu/článku/reportáže a čas je

často u tvorby textů především

v denním zpravodajství nedostat­

kovou komoditou. Řada firem si­

tuaci řeší externím PR člověkem,

což je lepší, protože u něj mobil

už téměř vždy bývá a je schopen

situaci řešit rychle a příslušné

lidi sehnat. Úplně „nejlepší” je

kontakt na recepční, případně na

vrátnici, protože tito zaměstnanci

bývají těmi nejdůležitějšími lidmi

v organizaci a podle toho pak

často rozhovor a snaha o získání

kontaktu vypadá. V takových