FORUM MEDIA

Nebojte se

dotknout utrpení

Jeden člověk svět nezmění,

ale milion lidí určitě ano

Text  PAVEL HEJKRLÍK

Foto  VOJTĚCH RESLER

Jedním z vrcholů celé akce bylo bezesporu

vystoupení bývalého slovenského prezidenta