MARKETING

Pojišťovna navrhla

pomůcky pro zraněné

mazlíčky. Kampaň

vybídla k akci třetinu

lidí, kteří ji viděli.

Contagious CZ/SK

Pojišťovna Royal Automobile Club

of Victoria (RACV) chtěla v Austrálii

upozornit na nedostate�