KAMPAŇ

Foto: FESTIVAL SVOBODY

CO ČEKÁ PRAHU

Vrcholem letošních oslav budou ostatně jako

každoročně akce na Albertově, Národní třídě

a Václavském náměstí. Velké změny v průbě­

hu oslav ze strany hlavního města se oproti

minulý