FORUM MEDIA

Na PR Summitu vystoupil

i Mr Public Relations

Novozélanďan Ben

Guerin z Topham Guerin

radil, jak čistě digitálním

přístupem ovlivňovat

masy lidí na sociálních

sítích, zvrátit volební

výsledky, završit Brexit