21. ROČNÍK FORA MEDIA

Nabitý program přesvědčil přes

650 odborníků z komunikace, reklamy

a médií, aby se v jeden den potkali.

SLAVNÉ KAMPANĚ, KTERÉ

REZONUJÍ I PO LETECH

Na hlavní stagi FM zaujaly nejen

práce od legendy Michaela Conrada.

FORUM MEDIA

str. 12 –13

MÉDIA A VÝZVY V ÉŘE COVIDU

Přinese příval fake news pochopení

na straně čtenářů, že za kvalitní

obsah se platit musí?

FORUM MEDIA

str. 14 –15

MR PUBLIC RELATIONS V ČESKU

Zahraniční spíkři z Libanonu

a Nového Zélandu nabídli účastníkům

neotřelé pohledy na komunikaci.

str. 24 –25

FORUM MEDIA

str. 18 –19

Konferenci Forum Media naplá‑

novanou na podzim loňského

roku pandemická situace rovnou

třikrát posunula. Minulý čtvrtek

nám ale dlouhé čekání bohatě

vynahradil. Po dvou letech se ko‑

nečně mohlo na největší oborové

akci svého druhu u nás potkat

více než šest stovek nadšených

účastníků s více než čtyřmi

desítkami inspirativních řečníků,

z nichž byla polovina zahranič‑

ních. Připraven byl pro ně bohatý

program na třech scénách v pro‑

storách O2 universum. Hlavní

část probíhala na scéně Forum

Media a vedle ní mohli účastníci

zamířit i na menší Effie stage či

PR Summit. V rámci rezonují‑

cích témat se řešila budoucnost

a úloha médií v postpandemické

době, boj s dezinformacemi, ale

také nutné zpoplatnění kvalitní

žurnalistiky či autenticita obsahu

médií i značek.

Už od prvních minut bylo

v sále plno a účastníky program

zaujal natolik, že i v pozdních

odpoledních hodinách mluvčím

stále pozorně naslouchali a pře‑

stávky trávili živou diskuzí.

Celou akcí v roli moderátorů

jednotlivých scén provázeli Zuza‑

na Tvarůžková z České televize,

bývalý šéfredaktor MAM Filip

Rožánek z Digizone.cz a Václav

Sochor z Tipsportu, který také

dříve působil v roli šéfredaktora

MAMu. I jim tak patří dík za skvě‑

lou akci, kde ani malé technické

obtíže s kávovarem či online

přenosem některých vystoupení,

nezkazily lidem náladu. Na všech

bylo vidět, jak důležité je pro zá‑

stupce oboru setkávání a networ‑

king naživo.

Těm, kteří nestihli některá

vystoupení z nabitého programu,

přinášíme reportáže a rozho‑

vory na následujících stranách.

Ty, kteří nestihli přijít, ale i ty,

s nimiž jsme se minulý týden na

FM potkali, srdečně zveme na

22. ročník příští rok. Už jej začíná‑

me připravovat.

Redakce MAM

Foto na titulní straně: VOJTĚCH RESLER, JIŘÍ VYSKOČIL

Inzerce

  



 

   

 

  

 







 

 

 





 

 

  

EDITORIAL

FORUM MEDIA

Tak zase za rok

na Foru Media