MÉDIA

Pálit dokumenty, šifrovat

a mlžit na Facebooku

Média po vraždě slovenského novináře

Jána Kuciaka mění přístup, ale pomalu

Text IRENA BUŘÍVALOVÁ

POD POLICEJNÍ OCHRANOU

Pavla Holcová, která s Kuciakem spolupra‑

covala na �