Letošní Forum Media pro mě bylo

super zážitkem. Ocenila jsem propojení

konference, PR summitu a Effie Stage.

V každé části jsem si našla to své.

Skvělý úvod Michaela Conrada byl velmi

inspirující a pohled na marketingovou

a PR komunikaci z růz