FORUM MEDIA

Forum Media očima účastníků…

Kateřina Dudášová

manažerka komunikace

ČSOB

Norbert Pýcha

jednatel Event Arena

38

Letošní Forum Media se

povedlo. Ocenila jsem výběr

řečníků a to, že přijeli opravdu