NÁZORY

18

K věci

Na okraj

SOŇA JONÁŠOVÁ

Institut cirkulární ekonomiky

TOMÁŠ DRTINA

Incomind

I přes obrovskou dynamiku dnešní doby

a absolutní zaplavenost mediálního prostoru

tématem viru ve všech pádech před sebou