LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

1

Sunny Mehta

2

Martina Šindelářová

3

Aneta Stolzová

4

Tomáš Cintavý

1 Sunny Mehta se stal obchod‑

ním a marketingovým ředitelem

české spo