Střešní římsy

budovy televize

ITV obsadily sochy.

Symboly 84 mužů,

kteří se každý týden

v Británii připraví

o život.

Project 84 získal

pozornost médií

a v hlavních

zpravodajstvích

se začalo mluvit

o neř