SVATÝ GRÁL VŠECH MĚŘENÍ?

Jednotné a dostatečně robustní měření působí

na první pohled jako legendární svatý grál,

jenž by mohl vyřešit svízele zadavatelů a ve

výsledku pomoci i všem ostatním hráčům

na trhu — agenturám, médiím i vý