Letošní rok zastavil navyšování výdajů do

reklamy a komunikace, jež se v uplynu‑

lých třech letech pohybovalo v jednotkách

procent. Stagnace bude pokračovat i příští

rok — zadavatelé počítají, že v médiích (včetně

internetu) utratí příští rok o 2,1 procenta

více než letos, do nemediální reklamy půjde

o 2,1 procenta méně. Ukazují to výsledky

nového výzkumu výdajů do reklamy a ko‑

munikace, který pro Asociaci komunikač‑

ních agentur (AKA) každoročně realizuje

Nielsen Admosphere.

Výzkum také ukazuje, že více než polovina

zadavatelů musela letos v reakci na pandemii

marketingový rozpočet na letošní rok snížit,

14 procent dotázaných dokonce o více než po‑

lovinu. Třetina zadavatelů nechala rozpočet

v původní výši a zbývající zadavatelé dokonce

v reakci na změněné příležitosti rozpočet

navyšovali. „Velmi záleží na službě nebo

produktu. Některé obory neměly možnost

je vůbec nabízet, a proto ani investice do

reklamy nedávala smysl. Proměna distribuč‑

ních modelů naopak vyvolala potřebu o ní

informovat,“ uvedl David Čermák z AKA. To

vysvětluje lepší výsledky mediální reklamy,

která zastihuje lidi doma oproti těm formám

komunikace, které sázejí na přímé oslovení.

Pro příští rok třetina zadavatelů počítá se

snížením výdajů proti původním představám,

třetina své plány měnit nebude a zhruba

čtvrtina hodlá rozpočet oproti původním

představám navyšovat. Celá desetina zadava‑

telů ovšem ani v listopadu nemá o rozpočtu

na příští rok jasno.

Nejpostiženějšími disciplínami příštího

roku budou podle dotázaných telemarke‑

ting, direct marketing, shopper marketing

a eventy. Naopak posílí budování věrnostních

programů. Setrvale také roste nemediální

online a mobilní reklama.

Minulý týden odstoupil z pozice předsedy

Rady České televize René Kühn, funkci

položil i jeden ze tří místopředsedů Jaro‑

slav Dědič. Oba zůstanou v Radě dále jako

řadoví členové.

Důvodem rezignace Kühna se stalo

rozhodnutí deseti radních, kteří na ná‑

vrh členky rady Hany Lipovské nečekaně

odvolali kompletní dozorčí komisi Rady

ČT. O důvodech odvolání se veřejně debata

nevedla, došlo jen na hlasování. „To, že nyní,

v době projednávání pandemií ovlivněného

rozpočtu, nemá rada ani dozorčí komisi, ani

své vedení, je důsledek přístupu, který je

spíše destruktivní než konstruktivní,“ uvedl

Dvořák v prohlášení. Podle Senátu nebylo

odvolání dozorčí komise Rady ČT v souladu

se zákonem o ČT. Minulý týden proto Senát

58 hlasy ze 71 přitomných senátorů přijal

usnesení, ve kterém dále požádal volební

výbor Poslanecké sněmovny, aby se na své

nejbližší schůzi pochybeními rady zabýval.

V případě potvrzení pochybení, by pak

výbor měl podle senátorů zvážit odvolání

radních, kteří se chyby dopustili.

Na probíhající situaci v ČT reagují také

desítky osobností, které se podepsaly pod

otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi, ve

kterém jej vyzývají k nalezení způsobu, jak

zajistit nezávislost médií veřejné služby. Text

podepsali umělci, vědci, signatáři Charty 77,

duchovní či bývalí politici.

ZPRÁVY

Po letech růstů jsou tu Divadlo kolem radních

dva roky stagnace

v ČT pokračuje

Inzerce

Český rozhlas dostal devět

nabídek do tendru na marketingové služby

v hodnotě až 95 milionů korun. Nyní je

bude veřejnoprávní médium vyhodnoco‑

vat. MAM to sdělil tiskový mluvčí ČRo Jiří

Hošna. Poprvé byla zakázka vypsána v létě,

tehdy ale zadání splnil jen jeden uchazeč,

a výběrové řízení se muselo vypsat znovu.

Unilever

BE PART OF THE

ONLINE CEREMONY

26/11/2020 / 5 PM

05

si klade za cíl za pět až sedm

let zvýšit svůj roční prodej rostlinných

alternativ masa a mléčných výrobků na

jednu miliardu eur. Tento cíl vysoce přesa‑

huje tržby, jaké společnost od rostlinných

alternativ očekává letos (200 mil. eur).

Podle jejího vyjádření ovšem růst prodejů

v tomto segmetnu nasvědčuje, že se jí před‑

sevzetí podaří splnit.