Které tuzemské

agentury bodovaly na

jediné kreativní soutěži

hodnocené novináři?

47

25. listopadu 2019

99 Kč / 4,90 €

Jak se v průběhu let

měnila krajina tuzemských

rádií a kdo jsou hlavní

hráči

ČESKÝ ÚSPĚCH

NA EPICA 2019

MICHEL

FLEISCHMANN

RADIO MLUVÍ

MEZI ŘÁDKY

MÍSTO

PRODEJE

47

Velkým trendem

současnosti jsou

alternativy masa.

Jde o miliardový trh

TŘI DEKÁDY

KOMERČNÍCH RÁDIÍ

9 771234 567898

NÁHRAŽKY MASA

NA VZESTUPU