Foto: ONDŘEJ LITTERA

RETAIL

Nejúspěšnější

firmou letošního

ročníku soutěže se

stalo Dago.

Z galavečera si

odnesla celkem

12 ocenění.

Foto: ONDŘEJ LITTERA

Nejvyšší cenu získal

paletový ostro