KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE

Výběr z kongresů na BVV v roce 2019

Název akce

Výstaviště

kongresové

Třetina hostujících akcí

brněnského výstaviště loni

měla konferenční charakter

Sjezd KDU­‑ČSL

29. – 31. 3.

Brněnské o