álních subjektů, které mají ambice se v této

oblasti posunout dále bez ohledu na tržní

vývoj. Příkladem může být projekt TV Prima,

který má za cíl měřit online videoreklamu

napříč jednotlivými platformami. Z pohledu

klientů i mediální agent