1 Spolupracujeme s klienty,

kteří jsou si vědomi nutnosti

investic do brand marketingu,

a také třeba těmi, kteří narazili na

limity soustředění se pouze na

výkonnostní marketing,

a zaznamenávají pokles hodnoty

své značky. Nejen pandemick�