RETAIL

Trendem je méně

vizuálního smogu

1 Jak uplynulý rok změnil

váš přístup k prezentaci

v místě prodeje z pohledu

rozpočtu a harmonogramu

aktivit?

2 S jakou POS společností

spolupracujete? Chystáte

se to měnit?