NÁKUP MÉDIÍ

Vyprodaná TV zadavatele

nepříjemně překvapila

1 Máte na rok 2022

naplánovaný rozpočet na

nákup médií vyšší, než tomu

bylo pro rok 2021? A ve

srovnání s rokem 2019 je

situace jaká?

2 Jaký mediatyp ve vašem