MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Foto: ISTOCK

Pracujeme

na změně

Ohlednutí za rokem 2021

ve výzkumu: jak vypadalo

12 nabitých měsíců?

Text HANA HUNTOVÁ

SIMAR

Platí to, co jsme se o spotřebitelích dozvěděli

před třemi lety? Jsou změ