ZPRÁVY

Svět podle Féra

Tentokrát o vlivu, korektním řešení

malérů a podcenění práce se značkou

Jak to

nepodělat…

…v měnícím se

světě

Zpráva kolegů z Hlídacího psa o no­

vých okolnostech kolem možného

prodeje TV Nova svědčí o tom,

jak klíčové důsledky by případná

akvizice nejsilnější domácí televize

skupinou PPF Petra Kellnera měla.

Nejspíš proto je Nova „na prodej“

ještě častěji než Lidové noviny, a to

už je co říct.

Zdá se mi ale, že se málo mluví

o podstatě Kellnerova zájmu

o Novu. Pojďme tedy připomenout,

Když jsem se podíval, co se na těch

internetech píše o cestovce Necker­

mann, vyhledávač mi mimo jiné

ukázal, že ve firmě je aktuálně „tro­

chu rušno.” Hodnocení se vztahuje

k počtu přítomných zákazníků, ale

dá se vztáhnout na situaci Necker­

mannu. Minulý týden totiž krachla

jeho britská matka Thomas Cook.

Osud Neckermannu, který v Česku

prodával její zájezdy, je nejistý.

Nutno poznamenat, že insolven­

že těžiště byznysu skupiny PPF je

v Rusku a v Číně, kde podniká na

úvěrovém trhu. Jestliže Kellner

chce koupit Novu, kupuje si její

vliv. Tento vliv použije, aby si v čele

politické reprezentace zajistil lidi,

kteří se vůči těmto zemím nebudou

vymezovat. Nejde o nic jiného než

o ochranu investic.

Za druhé: Kellner si i s Novou

eventuálně koupí i jeden velký

problém. Vladimír Železný naučil

Novu milovat „bábu Dymákovou.“

Vedení v čele s Petrem Dvořákem

si ochočilo „mámu.“ Teď přichází

generace „dcer,“ které už mají zcela

odlišné divácké návyky i požadav­

ky. Případná Kellnerova Nova bude

muset „dcerám“ porozumět, jinak

by se provozování televize mohlo

stát koníčkem, který je přece jen

drahý i pro PPF.

ce Thomas Cook si je aspoň zatím

možno vystavit jako z komunikač­

ního hlediska dokonale zvládnutou

případovou studii na téma „jak to

nepodělat, i když už vlastně o nic

nejde“.

Cook na všech trzích komu­

nikuje se zaznamenáníhodnou

pohotovostí, srozumitelností

a taky s nebetyčnou korektností.

Je to krásná práce, škoda jen, že

abychom ji mohli sledovat, musela

krachnout cestovka. Trochu mě

mrzí, že z trhu postupně mizí staré

dobré společnosti, které ve své DNA

zachovávaly poněkud prkenné

gentlemanství druhé a třetí třetiny

devatenáctého století. V branži ho

ubývá a jaksi ho nenahrazuje nic,

co by stálo za řeč.

Když jsem řekl A, měl bych říct taky

B. Cestovní kancelář Thomas Cook

byla na trhu 178 let. Přežila neklidná

dvě století, aby ji nakonec v období

nejdelšího kontinuálního globální­

ho míru na lopatky položily, ano, ve

vedlejším sloupku zmíněné interne­

ty a stárnutí tradičně se chovajících

klientů.

„Už jen každý sedmý dovo­

lenkář koupí zájezd u cestovní

kanceláře. Bývají to lidé starší 65 let

a jedinci ze slabších společensko­

‑ekonomických skupin, kteří si ne­

mohou dovolit utratit moc peněz,”

píše skotský Guardian s odkazem

na cestovní sdružení Abta.

Britové přitom paradoxně

vyjíždějí na dovolenou stále častěji,

jen loni jich do zahraničí vyrazilo

60 procent, zatímco v roce 2017

to bylo 57 procent. Změnil se však

způsob, jakým ji lidé tráví - místo

plážových dovolených dávají

přednost poznávání měst a vyu­

žívají k tomu služeb nízkonákla­

dových aerolinek, jako je Ryanair

nebo easyJet, a rovněž společnosti

Airbnb, která zprostředkovává

ubytování v soukromí.

Bloomberg zformuloval ještě

jeden důležitý faktor. Thomas Cook

prostě nedokázal dát dohromady

takovou nabídku, která by byla

konkurenceschopná ve strojovém

prostředí srovnávačů cen. Ctihodná

značka Cook jednoduše ztratila sílu

být prodejním argumentem.

V tomto kontextu stojí za pozor­

nost, že se Thomas Cook pokoušel

střádající se problémy vyřešit

krystalicky obchodními cestami,

neobtěžoval se ale zřídit asi nejdůle­

žitější funkci současného byznysu,

totiž funkci brand manažera. Budiž

to varováním zejména v domácím

prostředí, které má tendenci bran­

ďáky hanebně nedoceňovat.

Foto: TV NOVA

Společnosti

Philip Morris ČR

vzrostl

v letošním

prvním pololetí

meziročně

čistý zisk

o 15,8 procenta

na 2,02 miliardy

korun. Tolik

k efektivitě

protikuřáckých

tažení.

Pár slov

k prodeji Novy

04

UDÁLOSTI POHLEDEM

ŠÉFREDAKTORA

MARKETING & MEDIA