ONLINE

Usilujeme o diverzitu charakterů

Nekomfortní debaty s mladými lidmi jsou pro

Vandu Wolfovou, šéfku agenturního byznysu Googlu,

osvěžující nutností

Text RADANA ČECHOVÁ

Dnes ve společnosti aktuální téma o rovných

příležitostech p