PUBLIC RELATIONS

Dívčí válka se nekoná.

Spolupracujeme.

Každý souboj v byznysu je špatně

vynaloženou energií a plýtváním sil

Text KATEŘINA DUDÁŠOVÁ

ČSOB

Diskuze o rovných příležitostech ve vztahu

k genderu často připomíná