REKLAMA

Co čekají od reklamy

Letošní průzkum České marketingové

společnosti, POPAI CE a Českého

sdružení pro značkové výrobky

realizovala agentura ppm factum research.

Sběr dat provedla v lednu 2021 v online

populaci ČR ve věku od 15 le