RETAIL

Foto: TESCO

toho, kterého obchodníka mají blízko a pod‑

le ceny, nebo spíše hodnoty, jakou dostanou.

Také dostupnost a komfort nakupování hrají

velkou roli.

Ale cena hraje pořád prim, ne?

V porovnání se slovenským a maďarským