S rostoucí automatizací a robotizací přestává

být sebevzdělávání volbou, začíná být nutností

TECHNOLOGIE

Vzdělávání se zcela změní

Text DITA FORMÁNKOVÁ

Czechitas

VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

V Czechitas jsme v loňském roce stejně ja