PUBLIC RELATIONS

Foto: ARCHIV DITY STEJSKALOVÉ

hodnotit přínos pro konkrétní řešení. Tehdy

vznikají kampaně, které mají dopad. Jsou

i další změny, lidé i novináři také čerpají infor‑

mace z více kanálů, zvlášť přes mobil, „omni‑

<