TECHNOLOGIE

Kvóty: podpora změn,

nebo jejich brzda?

I ve světě technologií jsou kvóty spíše

cestou než samotným cílem

Text HANA SOUČKOVÁ

SAP ČR

Ačkoliv jsem žena ve vedoucí pozici techno‑

logické firmy a přála bych si celkově