10 procent žen souhlasí s názorem, že reklamy formou

upoutávek v regálech a na pultech prodejen by mohlo

být více. Že je jí přiměřeně se domnívá 64 procent

a 13 procent žen uvádí, že je jí moc.

Zdroj: Postoje české veřejnosti k reklamě; ČMS, POPAI