INFLUENCEŘI

reálný dopad na byznys je pro mnoho firem

stále spíše v intuitivní rovině. „Všichni cítíme,

že je to správný směr a influencer, který se

skvěle hodí ke značce, výrazně zvyšuje šanci,

že se naše sdělení uchytí a posílí emocionální

vazby k brandu. Vnímám ale prohlubující se

rozdíl zobrazení života na sociálních sítích

a reality, což paralyzuje kreativu především

mladších ročníků. Nás ale zobrazení prefa‑

brikovaných životů nezajímá,“ říká Bouda.

Třeba vliv celebrit na Gen Z je podle něj velmi

omezený, pokud se celebrita snaží prodat

něco mimo svou sféru odbornosti, Gen Z dává

přednost mikroinfluencerům a super­‑fans.

Zároveň zadavatelé kampaní podle

Klementa opouštějí mantru orientace na

engagament, který se historicky ukazuje jako

neefektivní při vyhodnocování zvyšování

povědomí o brandu samotném. „Co se týká

převažující metriky, vyjádření efektivity kam‑

paní pomocí CPM (cena za 1000 zobrazení)

může pomoci komplexně postihnout faktory,

jako je velikost komunity influencera, jeho ce‑

nová hladina nebo rozsah spolupráce v rámci

kampaně. U influencerů ale stále platí, že

vedle kvantitativních ukazatelů do rozhodo‑

vání pořád vstupují také faktory kvalitativní,“

dodává Klement.

Poměřovat návratnost investic s ostatními

kanály se podle influencer marketingového

manažera Footshopu Lukáše Jíchy úplně

nedá. „Když se vezmou v potaz pouze náklady

a výnos, tak je vyšší než u ostatních kanálů.

Zákazník ale může použít kód a přitom přijít ze

sociálních sítí či PPC reklamy, proto je důležité

sledovat i odkud zákazník přichází, a to hlavně

ve vztahu k affiliate partnerům, aby se případ‑

ně neplatila provize dvakrát,“ říká Jícha.

„V případě, že nebudujete online shop,

nebo neprodáváte výrobek jako je řasenka,

tak je měření návratnosti investice složitější.

Ne každý se vrhne do ,influencers only‘ kam‑

paně a je těžké oddělit, jaká část marketing

mixu byla nejúčinnější. Na trhu zatím chybí

řešení, které by jednoduše měřilo návratnost

investice spolupráce s influencery pro ,offline‘

firmy. Tedy firmy, které mají většinu prodejů

ve fyzickém světě, neprovozují e­‑shopy a pro‑

dukují komplexnější 360° kampaně,“ popisuje

Bouda z Jägermeister.

I přes existenci řady nástrojů nabízejících

desítky metrik je Footshop podle Jíchy neu‑

využívá. „Většina těchto metrik je přeceňo‑

vaných a firmy by se měly soustředit jen na

metriky, které pro ně vzhledem ke kam‑

paním dávají smysl. Influencer marketing

spočívá hlavně ve vztahu, který má influen‑

cer se svými sledujícími, a který se snažíme

převést na vztah k firmě, ten není bohužel

úplně měřitelný, ale jsou určité indikátory,

které o něm něco napovídají,“ říká Jícha.

Footshop má v závislosti na brandové afinitě

v této fázi daný hraniční podíl nákladů na

obratu (PNO), podle kterého určuje, zda se

influencer vyplatí či nikoliv.

„Spolupráce s influencery patří k nedílným

součástem marketingové strategie značky

Škoda na českém trhu. Rozpočet se mění dle

počtu uzavřených spoluprací a v závislosti

na komunikačních strategiích k uvádění jed‑

notlivých modelů na trh. Pro vyhodnocování

kampaní využíváme statistiky od influencerů

ze samotných sociálních platforem, dále pak

pracujeme s monitorovacími aplikacemi,

mezi které patří například Klear, Zoomsphere

nebo Monitora,“ popisuje vedoucí marketingu

Škoda Auto Česká republika Martina Zimmer‑

mann. Vždy podle ní záleží na konkrétní

kampani, či jednotlivé komunikační aktivitě.

Dlouhodobým cílem influencer marketingu je

pro značku Škoda posilování brandu.

„Nesledujeme pouze dosah, zaměřujeme

se na engagement, reakce, zapojení uživatelů,

ohlasy nebo sentiment komunikace,“ uvádí

Zimmermann. V současné době spolupra‑

cuje automobilka s agenturou Socialsharks

a mezi spolupracující influencery patří

například Martina Sáblíková, Ondřej Synek,

Ondřej Cink, Jiří Ježek, Mikolas Josef, Nikol

Štíbrová, Jan Punčochář, Andrea Bezděková,

Marek Lambora.

JAKÉ ŘEŠENÍ NA TRHU CHYBÍ?

Lafluence má možnost se přes API progra‑

maticky napojit na insighty sociálních sítí

Instagram, YouTube, Facebook nebo blogů,

které jsou napojeny na Google analytics,

pokud k tomu mají svolení od influencera.

„Umíme tak sledovat metriky jako dosah, im‑

prese a další. Navíc prakticky v reálném čase.

Nemusíme si nechávat posílat screenshoty ze

sociálních sítí a šetříme čas zadavatelů. Mimo

metrik v rámci průběžného monitorování

řeší zadavatelé, zda bylo zveřejněné to, co

bylo s influencerem dohodnuté — a to včetně

hashtagů, textu, označení značky nebo třeba

vložení odkazu do ‚swipe up‘. Toto plánujeme

výhledově řešit také technologicky,“ popisuje

Varga a z praxe uvádí příklady pro velkou

značku Henkel a startup zaměřený na duševní

zdraví Hedepy. Henkel pří výběru influen‑

cerů zajímal podle Vargy primárně obsah

a publikum influencera (sociodemografie,

geografie). Také měli při výběru influencerů

benchmark na ‚cost­‑per­‑reach‘ a ‚engagement

rate‘. Ve výstupech influencerů sledovali jak

obsah (product & branding visibility, product

usage, design & quality, copy), tak performace

(total reach, reach­‑follower­‑ratio, engagement

rate, sentiment of comments) a ‚cost per

reach‘,“ vyjmenovává Varga.

Pro startup Hedepy bylo při výsledcích

důležité měření organické návštěvnosti

a nových klientů. Spočítali si, že kampaň přes

Lafluence je vyjde lépe než televizní kampaň.

Příklady dobře demonstrují, jak se na to dívají

brandoví a performance zadavatelé. Podle

Vargy je možné s ostatními kanály srovnávat

cenu za zásah a impresi. Při online prodeji je

možné dnes již doměřovat i akvizice na last

click stejně jako u jiných online kanálů. Je

potřeba ale nezapomínat, že influencer mar‑

Chybí řešení,

díky kterému

bychom se

dozvěděli více

detailních

informací

o sledujících

10

Martina Zimmerman

Škoda Auto

Tereza Salte

Elite Bloggers