Foto: ISTOCK

Na vlastní kůži vyzkoušeno:

home office zabíjí kreativní procesy

NÁZORY

Insider

STANISLAV PLUHÁČEK

Better

Kde však cítíme propastný rozdíl? Napří‑

klad u kreativních jednání s klienty, která

jsme přirozeně omezili na nutné minimum.

Tam často narážíme na bariéru, kterou nejde

překonat tím, že se na sebe s klientem díváte

přes obrazovku. V takové komunikaci totiž

chybí emoce: nedokážete odhadnout, jestli

se váš nápad klientovi líbí, nevidíte jeho řeč

těla a neovlivníte to, jestli vám věnuje po‑

zornost. O to víc se musíte snažit svůj nápad

prodat. Motivuje vás to být kreativnější…

zároveň to ale obě strany vyčerpává.

Dalším příkladem je onboarding. Do

Betteru k nám během pandemie nastoupilo

několik zaměstnanců a jejich zaškolování

jsme sice zvládli, ale byl to těžkopádnější

proces, než kdyby s námi seděli každý den

v kanceláři. Přes Skype se firemní kultura

šířit nedá a zpomaluje se osobnostní růst

zaměstnanců, kteří by si běžně během dne

vyměňovali zkušenosti. V agentuře musí

člověk znát nejen svou roli, ale i role kolegů,

aby se dokázal rychle adaptovat. To z domu

nemá šanci vnímat a z takového juniora se

déle stává senior.

Mohlo by se zdát, že kreativa v marketin‑

gové agentuře vzniká v pohodové atmosféře

u kafíčka. A že si jen chceme postěžovat na to,

že jsme o kafíčka přišli. V reálu to ale vypadá

jinak. Při home office týmu chybí přirozené

vyměňování nápadů, které se při osobním

kontaktu v agentuře děje bez přestávky a oka‑

mžitě. Art director dostane nápad, konzultuje

ho s kolegou vedle a během vteřin se domluví,

jestli je nápad nosný nebo ne.

Když vytváříte kampaň na dálku, musíte

počítat s tím, že náklady i čas porostou. Hůře

si předáte v zadání klíčový insight. Musíte

také přetransformovat projektové řízení:

názor klienta na kampaň totiž stratégovi po

chatu nevysvětlíte. Množství komunikace

a kanálů narůstá a stejně tak frustrace. Na‑

učit lidi spolu na dálku mluvit a efektivně si

předávat zpětnou vazbu byla pro nás největší

výzva, s jakou jsme se v uplynulém období

museli poprat.

Ve finále musíme dát šéfredaktorce

Vogue za pravdu: home office kreativě dlou‑

hodobě nesvědčí, i když se mu dokážete

přizpůsobit.

Partnerem rubriky Insider je agentura Better.

19

Šéfredaktorka českého Vogue způsobila loni

na podzim rozruch, když napsala, že nevěří

na home office. V době, kdy je osobní kontakt

lidí omezován a firmy ve velkém nechávají

zaměstnance doma, se její názor nesetkal

s pochopením.

Z naší pozice marketingové agentury si

ale troufáme říct, že home office u kreativy

opravdu není ideálním způsobem práce.

Za poslední rok jsme to pocítili na všech

frontách: od jednání s klienty po každodenní

rutinu týmů. Ano, bezpečnost zaměstnanců

je i u nás na prvním místě a po celou dobu

pandemie dodržujeme veškerá nařízení. Ale

v Betteru se neustále přesvědčujeme o tom,

že kreativa osobní kontakt potřebuje, pokud

má fungovat efektivně.

Práce na dálku má bezesporu své výhody:

ušetříte čas, který byste strávili cestou na

schůzku, a můžete si v jednom dni napláno‑

vat více online setkání. Změnil se také pří‑

stup klientů: i ti, kteří se digitalizaci bránili

zuby nehty, si k ní museli najít cestu a zvykli

si na používání „teamsů“ nebo „hangoutu“.

V podstatě beze změny se z domu dají plnit

výkonnostní a dlouhodobé úkoly: například

PPC, SEO nebo administrativa.