SOUTĚŽ

Tužky z D&AD rozdány

Agenturou roku je AMV BBDO, klientem

Apple a produkční společností Division

Text JAKUB KŘEŠNIČKA

Prestižní soutěž oceňující kreativitu v rekla‑

mě a designu rozdávala letos ocenění během

dvou večerů. Obdobu Grand Prix, kterou je

v D&AD Black Pencil (neboli černá tužka), le‑

tos získaly dokonce tři projekty. Jak se rozho‑

duje o udělení trofeje, která oceňuje přelomo‑

vou práci napříč kategoriemi, vyzkoušel letos

jako člen poroty i Martin Svetlík, creative

strategy lead McCann Prague. Jeho postřehy

najdete v komentáři na straně 17.

První černá tužka putovala agentuře FCB

Chicago a městu Chicago za projekt Boards

of Change (fotografie 1 ). Během něj pro po‑

vzbuzení účasti minorit u amerických voleb

vznikla registrační místa k hlasování vyrobe‑

1

ná z bednění, které chránilo obchody během

předcházejících občanských protestů.

Další „černou“ získala kampaň agentury

McCann New York pro projekt True Name spo‑

lečnosti Mastercard 2 . Ta odstartovala mož‑

nost, aby transgender a nebinární lidé měli

na platební kartě své zvolené jméno a tím se

snížilo riziko konfliktů vznikajících při placení

v obchodech, které mohou vést i k napadení.

Poslední z letošních černých tužek získala

kampaň #wombstories od agentury AMV BBDO

pro společnost Essity a značky Libresse / Body‑

form 3 . K tomu má i čtyři žluté, dvě grafitové

a dřevěnou tužku za osvětový spot, který vedle

herců využívá i vynalézavé animace.

„Těší mě, že se všechny projekty oceněné

černou tužkou snaží o posílení společnosti,

zvlášť v době, kdy se spotřebitelé dožadují

větší zodpovědnosti značek,“ uvedl prezident

D&AD Naresh Ramchandani.

V soutěži D&AD se pak agenturou roku

stala AMV BBDO, produkční společností Divi‑

sion a designovou agenturou Collins.

Klientem roku se stala společnost Apple.

Ta na soutěži uspěla mimo jiné s devítiminu‑

tovým spotem Vertical Cinema 4 , jenž natá‑

čel Oscarem oceněný režisér Damien Chazelle

s agenturami TBWA\Media Arts Lab a Super‑

prime Films. Za cíl si dali navnadit kreativce,

aby vertikální formát využívali.

2

4

17

3